Στο τμήμα λογοθεραπείας του Μεσογειακού Κέντρου Αποκατάστασης λειτουργούν δύο τμήματα:

 

Α. Τμήμα Κλειστής Νοσηλείας

Το τμήμα κλειστής νοσηλείας απαρτιζέται από θεραπευτές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, την διάγνωση και την οργάνωση εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος βασιζόμενη στον κάθε ασθενή και την πάθηση του ξεχωριστά. Αξιολόγούνται οι παρακάτω παθήσεις:

  • Διαταραχές μετά από ΑΑΕ
  • ΣΚΠ
  • Parkinson
  • Διαταραχές κατάποσης
  • κ.α.

Ο ασθενής ακολουθεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα του οποίου η διάρκεια αλλά και η διαδοχή καθορίζονται, ανάλογα με την πάθηση και τις ανάγκες του ασθενούς, σε συνεργασία με τους γιατρούς της κλινικής. Το άτομο δίναται να εκπειδευτει και σε εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Λειτουργεί εξατομικευμένο τμήμα Δυσφαγίας όπου απαρτίζεται από πνευμονολόγο και λογοθεραπευτή εξασφαλίζοντας στον ασθενή μία άριστη ποιότητα ζωής με στόχο την αποφυγή επιπλοκών, όταν το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατάποση.

 

Β. Τμήμα Ανοιχτής Νοσηλείας

Στο τμήμα  ανοιχτής νοσηλείας ασχολείται με  την αξιολόγηση, αποκατάσταση και αποθεραπεία από την νηπιακή ηλικία έως τους υπερηλίκες.
Το τμήμα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένς χώρος για νήπια έτσι ώστε η εκπαίδευση να επιτυγχάνεται μέσα σε ένα όμορφο δημιουργικό περιβάλλον.

Η μάθηση βασίζεται στο παιχνίδι και το τμήμα μπορεί να αξιολογήσει:

  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Τραυλισμό
  • Σύνδρομο DOWN
  • Νοητική Υστέρηση

Αναφορικά με το τμήμα εφήβων και ενηλίκων ασχολούμαστε με παθήσεις που προκύπτουν από ΚΕΚ, ΑΕΕ, ΣΚ και μεγάλη γκάμα εκφυλιστικών ασθενείων. Οι θεραπείες γίνονται σε ένα όμορφο περιβάλλον με ιδιαίτερη προσοχή στην ατομικότητα του ασθενούς με στόχο την ομαλή επανένταξη του στην καθημερινότητα με όσο το δυνατό λιγότερες δυσκολίες.

Επίσης στο τμήμα λειτουργεί Ιατρείο Άννοιας που βοηθά στην προλήψη ή διάγνωση αυτής με την χορήγηση ειδικών διαγνωστικών tests. Ανάλογα με τα αποτελέσματα σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΜΕΣ.Κ.Α μπορούν να δοθούν συμβουλές σε συνοδούς και φροντιστές ατομων με δυσκολίες.

Τα υλικά του τμήματος λογοθεραπείας είναι τελευταίας τεχνολογίας και αξιολογούνται συνεχώς για την καταλληλότητα τους προς θεραπεία. Επίσης δίνεται δωρεάν υλικό για εκπαίδευση του ατόμου στο σπίτι υπό την καθοδήγηση του θεραπευτή.

 

' Ελάτε κοντά μας για να γνωρίσετε το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης και το τμήμα Λογοθεραπείας, για να λύσετε οποιαδήποτε απορία επιθυμείτε...'