Το πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας είναι εξατομικευμένο ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή και τις δυνατότητές του. Στόχοι της φυσικοθεραπείας είναι η  μυική ενδυνάμωση, η βελτίωση αντοχής, η αύξηση της ευλυγισίας και της ισορροπίας, η αντιμετώπιση των διαταραχών του μυικού τόνου και της αισθητικότητας και η βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενή πχ μεταφορές, δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ADL).Οι φυσικοθεραπευτές του Κέντρου μας με τη βοήθεια της τεχνολογικής υποστήριξης και διαθέτοντας την επιστημονική γνώση στοχεύουν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.