Στόχος του τμήματος είναι η επανεκπαίδευση των ασθενών και του οικογενειακού περιβάλλοντος έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη λειτουργικότητα και ανεξαρτησία σε κοινωνικό, σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο.


Μετά την αρχική αξιολόγηση του ασθενή με έμφαση στις αισθητηριακές δεξιότητες, ένα  εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον κάθε ασθενή θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα την επανένταξη του ατόμου στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και την αυτουπηρέτηση σε δραστηριότητες όπως σίτιση, προσωπική υγιεινή, ένδυση, υπόδηση.