Το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρουν μεγάλο εύρος θεραπειών καλύπτοντας κάθε ανάγκη αποκατάστασης.

Επιπλέον το Κέντρο παρέχει καινοτόμο εξοπλισμό με βελτιωμένες θεραπευτικές δυνατότητες που χρησιμοποιεί συστήματα επανατροφοδότησης  βιολογικών πληροφοριών για καλύτερη ανάλυση της πορείας του ασθενή, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την καλύτερη δυνατή  θεραπευτική αγωγή μειώνοντας το χρόνο αποκατάστασης ώστε ο ασθενής να επιστρέψει νωρίτερα στο φυσικό του περιβάλλον.