Οι 99 κλίνες αποτελούνται από: 23 Τρίκλινα δωμάτια, 12 Δίκλινα δωμάτια, 2 Μονόκλινες Σουίτες και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) με 4 κλίνες. Επίσης το κέντρο διαθέτει τμήματα όπως : χώρους διημέρευσης ασθενών, γυμναστήριο, καφετέρια, τμήμα υποδοχής και parking (250 θέσεων)

Στους ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή που μπορεί, να περιπλανηθεί με ασφάλεια, αλλα και να αποδράσει στους Χώρους Αναψυχής.