Μονάδες Κέντρου Αποκατάστασης & Αποθεραπείας

  • Μονάδα Φυσικοθεραπείας που καλύπτει περιστατικά αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, ορθοπεδικών και νευρολογικών παθήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση κάθε είδους κινητικής αναπηρίας.
  • Μονάδα Υδροθεραπείας αποτελούμενη από δύο εσωτερικές πισίνες σε δύο επίπεδα (ισόγειο ,υπόγειο) για την αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών και ρευματολογικών παθήσεων.
  • Μονάδα Εργοθεραπείας και Αυτοϋπηρέτησης για τη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής του ασθενούς
  • Μονάδα Λογοθεραπείας που παρέχει θεραπευτικό έργο στους ασθενείς  με διαταραχές κατάποσης, επικοινωνίας  και κατανόησης   γραπτού   και προφορικού λόγου.
  • Μονάδα Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης για να προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης τόσο στον ασθενή για την επανένταξή του στην κοινωνική ζωή, όσο και στην οικογένειά του.
  • Mονάδα Διαιτολογίας και Διατροφής φροντίζει για την σύνταξη εξειδικευμένων διατροφικών προγραμμάτων από κλινικό διαιτολόγο.
  • Εργομετρική Μονάδα με πλήρη εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας εντός του τμήματος της Μονάδας Διαιτολογίας και Διατροφής.

 

Παθήσεις

 

Αισθητική Αποκατάσταση

 

Εξωτερικά Ιατρεία Φυσιατρικής Εκτίμησης: 

Γίνεται αξιολόγηση του ασθενή από ειδικό Ιατρό Φυσίατρο και καθορισμός εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης ανάλογα με την πάθηση, την ηλικία, τις συνοδές παθήσεις στο τμήμα υποδοχής (Ανοιχτής ή Κλειστής Νοσηλείας).