Μόλις η εισαγωγή ολοκληρωθεί, το προσωπικό σας πρόγραμμα ξεκινάει. Η φυσίατρος και η νοσοκόμα αποθεραπείας θα ξεκινήσουν μια αρχική αξιολόγηση. Θα συμμετέχετε σε διάφορες βαθμίδες αξιολόγησης που θα σας τις παρέχουν άλλα μέλη από την ομάδα αποθεραπείας και θα δουλέψουν μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονή σας. Η ομάδα στην συνέχεια θα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα αποθεραπείας το οποίο θα είναι βασισμένο στις ανάγκες σας, στους στόχους της ομάδας καθώς επίσης και στους στόχους που εσείς και η οικογένεια σας θέλετε να επιτύχετε.  Η ομάδα αποθεραπείας που συμμετέχει στη  διαδικασία αποθεραπείας περιλαμβάνει εσάς , τα μέλη της οικογένεια σας , τους γιατρούς και τους ειδικούς της αποθεραπείας. Ο φυσίατρος καθοδηγεί την ομάδα αποθεραπείας η οποία έχει οριστεί για την φροντίδα σας. Η ομάδα αποτελείται από νοσοκόμα, διαιτολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή (εάν χρειαστεί),ψυχολόγο και άλλες θεραπείες που έχουν οριστεί από την φυσίατρο. Η ομάδα αποθεραπείας θα συναντιέται με την φυσίατρο σε τακτά χρονικά διαστήματα και στην εβδομαδιαία επαναξιολόγηση , θα συζητιέται η πρόοδος του ασθενή και νέοι στόχοι θα ορίζονται. Οι αποφάσεις στην συνέχεια θα ανακοινώνονται σε σας και στην οικογένεια σας σε μια συνάντηση όπου θα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και να σχολιάσατε για την θεραπεία και την πρόοδό σας.