Το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης είναι συμβεβλημένο με το ταμείο του ΕΟΠΥΥ.

Για να καλυφθεί η νοσηλεία, είτε ανοικτή είτε κλειστή απο το Ταμείο, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω :

 

ΠΡΟΣΟΧΗ, Με τα παρακάτω έγγραφα έχετε δικαίωμα για Νοσηλεία σε οποιοδήποτε Κέντρο Αποκατάστασης Συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ επιθυμείτε

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΚΛΕΙΣΤΗ)  ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Για να μπορέσει ο ασθενής να εισαχθεί στο Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης και να καλυφθεί απο το ταμείο του ΕΟΠΥΥ πρέπει να έχει προηγηθεί νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική για πάθηση για την οποία απαιτείται αποκατάσταση.

Κατα την εισαγωγή σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το τρέχον έτος
 3. Ιατρική γνωμάτευση από τον Θεράποντα Ιατρό που να αιτιολογεί την ανάγκη νοσηλείας σε Κέντρο Αποκατάστασης (ΚΑΑ) και να φέρει την υπογραφή του Διευθυντή του Νοσοκομείου ή της Κλινικής που νοσηλευτήκατε.
 4. Πρόσφατο ηλεκτρονικό εξιτήριο του Νοσοκομείου ή της Κλινικής που νοσηλευτήκατε.
 5. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 6. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και τη ΔΟΥ στην οποία ανήκετε.


ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΗΣ) ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Οι παθήσεις οι οποίες καλύπτονται με το ειδικό νοσήλιο του ΕΟΠΥΥ και αφορούν την Εσωτερική (Κλειστή) είναι οι εξής:

 

 • Μη τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες (Αγγειακό επεισόδιο, μετά από επεμβάσεις στον εγκέφαλο, εγκεφαλίτιδες κ.λ.π.)
 • Βλάβες – κακώσεις νωτιαίου μυελού (πλήρης και ατελής τετραπληγία, πλήρης και ατελής παραπληγία)
 • Μέτριες και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (για τις ήπιες δεν απαιτείται νοσηλεία)
 • Ακρωτηριασμός άνω άκρου
 • Ακρωτηριασμός κάτω άκρου, αγγειακής αιτιολογίας και μετατραυματικός
 • Ορθοπαιδικές μείζουσες επεμβάσεις (Ολικές αρθροπλαστικές, μεγάλες επεμβάσεις Σ.Σ., κατάγματα ισχίου κ.λπ.)
 • Πολυκαταγματίες – Πολυτραυματίες
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Παθήσεις εξωπυραμιδικού συστήματος
 • Μυοπάθειες – μυασθενικά σύνδρομα
 • Νόσοι του περιφερικού κινητικού νευρώνα
 • Πολυριζονευρίτιδα (Guillain-Barre)
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα & οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες (Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, Ψωριασική, Reiter κ.λπ.)

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ) ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Για την Εξωτερική Νοσηλεία θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Βιβλιάριο Θεωρημένο για το τρέχον έτος.
 3. Ιατρική γνωμάτευση από Νοσοκομειακό Ιατρό ή Ιδιώτη Ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός συνεδριών, η συχνότητα πραγματοποίησης αυτών καθώς και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια.
 4. Παραπεμπτικό* συνεδριών που εκδίδεται ηλεκτρονικά και στο οποίο πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του ασφαλισμένου και του Θεράποντος Ιατρού (ΑΜΚΑ, ΑΜ Βιβλιαρίου Ασθενείας, κλπ), η πάθηση για την οποία προτείνονται οι θεραπείες και ο αριθμός των συνεδριών. Η συνταγογράφηση για ΚΑΑ βρίσκεται στον κωδικό ΓΕΝΙΚΑ του συστήματος e-diagnosis.gr "ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" και μπορούν να γραφτούν μέχρι 60 ή 80 Συνεδρίες, ανάλογα την πάθηση.
 5. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 6. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και τη ΔΟΥ στην οποία ανήκετε.

-. Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της Αποθεραπείας - Αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συπτωματολογίας της νόσου και το είδος της θεραπείας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) το χρόνο για παθήσεις μέσου σταδίου και τις 80 (ογδόντα) για αυτές τον προχωρημένου σταδίου.ΦΕΚ 332/30.12.2002

*ΠΡΟΣΟΧΗ!Τα παραπεμπτικά αυτά χρειάζονται θεώρηση από τον Ελεγκτή Ιατρό, ο οποίος θα ελέγχει αν έχει γίνει η αναγραφή των θεραπειών στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Η θεώρηση του παραπεμπτικού πρέπει να γίνεται εντός 10ημέρου από την αναγραφή του και η έναρξη εκτέλεσής του εντός μηνός από τη θεώρηση του Ελεγκτή.

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ (ΑΝΟΙΧΤΗΣ) ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Οι παθήσεις οι οποίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν την Εξωτερική (Ανοιχτή) νοσηλεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (μέσου και προχωρημένου σταδίου) ανάλογα με τη βαρύτητα τους.

 

Παθήσεις Μέσου Σταδίου ( καλύπτονται 60 συνεδρίες το χρόνο και για δύο χρόνια):

 • Παθήσεις Εξωπυραμιδικού Συστήματος
 • Μυοπάθειες – Μυασθένειες
 • Νόσοι του Περιφερικού Κινητικού Νευρώνα (πολιομυελίτιδα κ.λ.π.)
 • Ορθοπεδικές παθήσεις στο μετεγχειρητικό στάδιο, αφού προηγηθεί φυσικοθεραπεία η οποία δεν κρίνεται αποτελεσματική για την αποκατάστασή τους
 • Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, μόνον σε περίπτωση λειτουργικής έκπτωσης των αρθρώσεων και μυϊκών ομάδων
 • Μη ειδικές ρευματοπάθειες (σ. Reiter, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα κ.λ.π.)
 • Αλγονευροδυστροφίες (RSD – συμπαθητική αντανακλαστική δυστροφία κ.λ.π.)

Παθήσεις Προχωρημένου Σταδίου ( καλύπτονται 80 συνεδρίες το χρόνο και για δύο χρόνια):

 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
 • Εγκεφαλική παράλυση (παιδιά και ενήλικες)
 • Παραπληγία
 • Τετραπληγία
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Πολυριζονευρίτιδα (σ. Guillain Barre κ.λ.π.)
 • Εκφυλιστικές παθήσεις ΚΝΣ (οικογενής σπαστική τετραπληγία, περονιαία μυϊκή ατροφία, κληρονομική παρεγκεφαλιδική αταξία).