Στο Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας  παρέχουμε ένα άριστο θεραπευτικό  περιβάλλον  με έμφαση στην εξειδικευμένη και εξατομικευμένη   φροντίδα.

Πεποίθησή μας είναι ότι η θεραπεία του ασθενή εξαρτάται από ένα συνδυασμό παραγόντων όπως : α) εξειδικευμένο προσωπικό, β) σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, γ) καινοτόμες θεραπείες.

Το Επιστημονικό προσωπικό  αποτελείται από Ιατρούς Αποκατάστασης-Φυσιάτρους, Παθολόγο, Νευρολόγο, Χειρουργό και συνεργαζόμενους Ιατρούς των λοιπών ειδικοτήτων. Οι Ιατροί μας διακρίνονται για την εξειδίκευση τους στην Αποκατάσταση και διαθέτουν πολυάριθμους και σημαντικούς τίτλους σπουδών ώστε να παρέχεται η υψηλότερου βαθμού παροχή υπηρεσιών υγείας.

Οι θεραπευτές μας (φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κτλ) λαμβάνουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση εντός του Κέντρου, τόσο στη χρήση καινοτόμων θεραπειών όσο και στη θεωρητική κατάρτιση.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον, προσφέροντας οικειότητα, όπου ο ασθενής και οι συνοδοί του θα προσεγγίζονται με κατανόηση και ενδιαφέρον, προσφέροντάς τους ελπίδα  και  πρόοδο σε κάθε βήμα αποκατάστασης.