Η Φιλοσοφία της Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

 

  • Η ολιστική αντιμετώπιση του ατόμου σαν μία ψυχοσωματική και κοινωνική οντότητα
  • Παρεμβαίνει στην ιδιάζουσα παθολογία του ασθενή
  • Βελτιώνει τα λειτουργικά ελλείμματα της πάθησης
  • Αναπτύσσει τις εναπομείνασες λειτουργικές δυνατότητες
  • Επανεκπαιδεύει τις μόνιμες ανικανότητες
  • Έχει έντονα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα με ισχυρή συναισθηματική συνιστώσα